Friday, July 6, 2012

சங்கைமிகு இமாம் ஷாபிஈ (ரஹ்)அறபுத் தமிழில்:  மராகிபுல் மவாஹிபு ஃபீ மனாகிபி உலில் மதாஹிப்
அழகு தமிழில்:  கிப்லா ஹள்ரத், திருச்சி.
பொறாமைக்கு ஏற்பட்ட “முடிவு”

இமாம் ஷாபிஈ (ரஹ்) அவர்கள் மிஸ்ரில் இருந்து கிதாபு கோவை செய்தார்கள். திருக்குர்ஆனுக்கும் ஹதீதிற்கும் விளக்கவுரை (தஃப்ஸீர்) எழுதினார்கள். அன்னவர்களின் அருஞ் சேவைகளைக் கண்டு பொறாமை கொண்ட சில சீதேவிகள்மன்னரிடம் சென்று இல்லாததையும் பொல்லாததையும் கூறி “வத்தி” வைத்து விட்டனர்.  உண்மை என்ன?என்பதனைத் தீர ஆராயாமல் மன்னரும் சொல்வார் பேச்சைக் கேட்டுக் கொண்டுஇமாம் ஷாபிஈ (ரஹ்) அவர்களையும் குறைஷிக் குடும்பத்தார் சிலரையும் தம் நாட்டை விட்டு உடனடியாக வெளியேறி விடும்படி உத்திரவிட்டார்.
இமாம் ஷாபிஈ (ரஹ்) அவர்கள் தாங்கள் எக்குழப்பத்தையும் செய்யவில்லை என எவ்வளவோ எடுத்துரைத்தும் மன்னர் செவி சாய்க்கவில்லை! தனது “முடிவில்” பிடிவாதமாகவிருந்தார்.
இமாம் ஷாபிஈ (ரஹ்) அவர்கள் மன்னரின் “முடிவை” ஏற்று நாட்டை விட்டு வெளியேறிட தங்களுக்கு  மூன்று நாட்கள் அவகாசம் வேண்டும் என்றார்கள்.  மன்னரும் பெருந்தன்மையோடு (?) ஒப்புக் கொண்டார்.  சரியாக மூன்றாவது நாள்
பகலில் மன்னர் திடீரென தனது ”முடிவை” அடைந்தார். ஆம்! அவர் இறந்து விட்டார்!
எனவேஇமாம் ஷாபிஈ (ரஹ்) அவர்கள் தொடர்ந்து மிஸ்ரிலியே இருந்து சமுதாய அறப்பணிகளைச் சிறப்பாக செய்தார்கள்.  பொறாமைக் காரர்களையும் திருத்தி நல் வழிப் படுத்தினார்கள்! (அல் ஹம்து லில்லாஹ்).
மதி நுட்பமும் - அதி நுட்பமும்!

ஒருமுறை இமாம் மாலிக் (ரஹ்) அவர்கள் பாடம் நடத்திக் கொண்டிருந்த போதுகிளி வியாபாரி ஒருவர் தனக்கு ஒரு தீர்ப்பு (ஃபத்வா) தர வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொண்டார்!|
என்ன விஷ­யம்என இமாம் மாலிக் (ரஹ்) கேட்டார்கள்.  அதற்கவர்நான் ஒரு வியாபாரி.  கிளிகளைப் பிடித்து அவற்றைப் பேசிப் பழக்கி சந்தையில் விற்று வருகிறேன். பலரும் என்னிடம் வாங்கிச் செல்வர்.  நேற்று வந்த சகோதரர் ஒருவர்கிளி எப்போதும் பேசுமா?என்றார்.  நான் வழக்கம் போல் ஆமாம்! என்றேன்.  அவரும் பணம் கொடுத்து வாங்கிச் சென்றார்.  இன்று அவரே திரும்பி வந்து கிளி ”எப்பொழுதும்” பேசவில்லைஎனவேகிளியைத் திரும்பப் பெற்றுக் கொண்டு பணத்தைக் கொடு என்று வற்புறுத்தினார்.  நானோகிளி எப்பொழுதும் பேசாவிட்டால் எனது மனைவி “தலாக்” என்று கூறி விட்டேன். மீண்டும் அவர் கிளி “எப்பொழுதும்” பேசவில்லை என்கிறார்! அப்படியானால்எனது மனைவி தலாக் ஆகிவிடுவாளாஎன்று கேட்டார்!
சற்று யோசித்த இமாம் மாலிக் (ரஹ்) அவர்கள்கிளி எப்பொழுதும் பேசாததால் உனது மனைவி தலாக் ஆகி விடுவாள் என்று கூறியனுப்பி விட்டார்கள்! வியாபாரியும் கவலை தோய்ந்த முகத்தேடு புறப்பட்டுப் போனார்!
இவ்வளவையும் வகுப்பில் அமர்ந்து அவதானித்துக் கொண்டிருந்த 14 வயதான இமாம் ஷாபிஈ (ரஹ்) அவர்கள்தமது ஆசிரியரிடம் அனுமதி பெற்று வெளிச் சென்றார்கள்.
கவலையுடன் சென்று கொண்டிந்த கிளி வியாபாரியிடம் சென்றுஉமது கிளி அதிக நேரம் பேசுமாகுறைந்த நேரம் பேசுமாஎன்று கேட்டார்கள்.
அதற்கவர் அதிக நேரம் பேசும் என்றார்.  அப்படியானால் உனது மனைவி தலாக் ஆக மாட்டார்... என்று கூறிவிட்டு வகுப்பறைக்குத்  திரும்பிவிட்டார்கள் இமாம் ஷாபிஈ (ரஹ்) அவர்கள்.
மீண்டும் கிளி வியாபாரிஇமாம் மாலிக் (ரஹ்) அவர்களிடம் வந்தார்.  என்ன வி­ஷயம் என்றார்கள் இமாம்!  எனது மனைவி தலாக் ஆகிவிடுவாள் என்று நீங்கள் கூறினீர்கள்தலாக் ஆகமாட்டாள் என உங்கள் மாணவரே கூறுகிறார் என்றார் கிளி வியாபாரி.  அவர் யார்என இமாம் மாலிக் (ரஹ்) கேட்டார்கள்.  நான் தான் என இமாம் ஷாபிஈ (ரஹ்) எழுந்தார்கள்.  அவர் மனைவி தலாக்காக
மாட்டார் என எந்த அடிப்படையில் கூறினீர்கள்என்றார்கள்.  அதற்கு இமாம் ஷாபிஈ (ரஹ்) அவர்கள்அதாவது: கைஸ் என்பாரின் மகள் ஃபாத்திமாரசூல் (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து யாரசூலல்லாஹ்! அபூஜஹ்மு என்னும் நபித் தோழரும் மஆவியா என்னும் நபித் தோழரும் என்னைப் பெண் பேசி மணமுடிக்க விரும்புகிறார்கள்! நான் யாரைத் திருமணஞ் செய்து கொள்ளலாம்எனக் கேட்டார்.  அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள்மஆவியா (பரமாத்தக்காரர்) சாந்தமானவர் தான். அபூஜஹ்மு என்பவர்எப்போதும் தண்டாயுதத்தை தோளில் வைத்திருப்பாரே அவர் தானே என்றார்கள்.
அதாவதுஎப்போதும் தண்டாயுதத்தை தோளில் தொங்க விட்டிருப்பாரே எனும் ரசூல் (ஸல்) அவர்களின் அமுதக் கூற்று மிகுதமான நேரத்தைத்தான் குறிக்குமே யல்லாது எப்போதும் என்று பொருளாகாது!
அதுபோல்தான் கிளி எப்பொழுதும் பேசும் என்றால் மிகுதமான நேரம் என்றுதான் கருத்திற் கொள்ள வேண்டும்!  24 மணி நேரமும் கிளி எப்படிப் பேசிக் கொண்டிருக்க வியலும்என இமாம் ஷாபிஈ (ரஹ்) அவர்கள் பதிலளித்ததும் இமாம் மாலிக் (ரஹ்) அவர்கள் , தங்கள் மாணவரின் அதி நுட்ப அறிவை மெச்சினார்கள்! வாழ்த்தினார்கள்!
பின்னர் கிளி வியாபாரியிடம் உனது மனைவி தலாக் ஆக மாட்டாள் எனப் பட்டவர்த்தனமாகத் தீர்ப்பு வழங்கினார்கள்! 

(இன்ஷா அல்லாஹ் சங்கைமிகு இமாம் அவர்களைச் சந்திப்போம்! சிந்திப்போம்!) 
website: http://emsabai.com

No comments:

Post a Comment

body{background: #ededed;margin:0;padding:0;}#menu_wrap{position:relative;margin-top:20px;margin-left:auto;margin-right:auto;padding:0; padding-right:10px;width:1030px;height:37px;list-style-type:none;-webkit-border-radius:7px;-moz-border-radius:7px;border-radius:7px;-webkit-box-shadow:0 1px 3px rgba(0,0,0,.2);-moz-box-shadow:0 1px 3px rgba(0,0,0,.2);box-shadow:0 1px 3px rgba(0,0,0,.2)}.button a{cursor:pointer;text-align:center;font:11px/100% Arial, Helvetica, sans-serif;font-weight:bold;position:relative;min-width:50px;height:20px;float:left;padding:10px;padding-top:8.5px;padding-bottom:8.5px;text-decoration:none;text-shadow:0 1px 1px rgba(0,0,0,.3)}.button:first-child a{-webkit-border-top-left-radius:7px;-webkit-border-bottom-left-radius:7px;-moz-border-topleft-radius:7px;-moz-border-bottomleft-radius:7px;border-top-left-radius:7;border-bottom-left-radius:7px}.White,.White .button a{color:#606060;background: #ffffff;background: -moz-linear-gradient(top, #ffffff 0%, #e2e2e2 100%);border-right:1px solid #e2e2e2;background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, color-stop(0%,#ffffff), color-stop(100%,#e2e2e2));background: -webkit-linear-gradient(top, #ffffff 0%,#e2e2e2 100%);background: -o-linear-gradient(top, #ffffff 0%,#e2e2e2 100%);background: -ms-linear-gradient(top, #ffffff 0%,#e2e2e2 100%);filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient( startColorstr='#ffffff', endColorstr='#e2e2e2',GradientType=0 );background: linear-gradient(top, #ffffff 0%,#e2e2e2 100%);}.White .button a:hover,.White .button a:focus{background: #ffffff;border-right:solid 1px #e2e2e2;background: -moz-linear-gradient(top, #ffffff 0%, #adadad 100%);background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, color-stop(0%,#ffffff), color-stop(100%,#adadad));background: -webkit-linear-gradient(top, #ffffff 0%,#adadad 100%);background: -o-linear-gradient(top, #ffffff 0%,#adadad 100%);background: -ms-linear-gradient(top, #ffffff 0%,#adadad 100%);filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient( startColorstr='#ffffff', endColorstr='#adadad',GradientType=0 );background: linear-gradient(top, #ffffff 0%,#adadad 100%);}.White .button a:active{background: #ededed;background: -moz-linear-gradient(top, #ededed 0%, #ffffff 100%);background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, color-stop(0%,#ededed), color-stop(100%,#ffffff));background: -webkit-linear-gradient(top, #ededed 0%,#ffffff 100%);background: -o-linear-gradient(top, #ededed 0%,#ffffff 100%);background: -ms-linear-gradient(top, #ededed 0%,#ffffff 100%);filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient( startColorstr='#ededed', endColorstr='#ffffff',GradientType=0 );background: linear-gradient(top, #ededed 0%,#ffffff 100%);}.search{position:relative;float:right;margin-top:8.5px;}.search input[type=text]{width:120px;height:20px;padding-left:18px;margin-left:10px;padding-right:4px;outline:none;border: none;-webkit-border-radius: 20px; -moz-border-radius: 20px;border-radius: 20px;-moz-box-shadow: inset 1px 1px 3px #7a7a7a;box-shadow: inset 1px 1px 3px #7a7a7a;}.search a:before {width:6px;height:6px;border:2px solid #000;background:transparent;-webkit-border-radius:12px;-moz-border-radius:12px;border-radius:12px;}.search a:after {left:24px;width:2px;height:7px;margin-top:0;-webkit-transform:rotate(-45deg);-moz-transform:rotate(-45deg);-o-transform:rotate(-45deg);transform:rotate(-45deg);}li a:before, li a:after {content:"";position:absolute;top:50%;left:15px;}li a:before, li a:after {margin:-7px 0 0;background: #000;}